ห้องพัก

ชั้นที่ 3 มีอย่างเต็มที่ผู้หญิงนอนส่วนตัวพร้อมห้องน้ำและห้องสุขา
บนชั้น 2 มีห้องพักหอพักรวมมีห้องน้ำและห้องสุขา