Hizmetler

  • 8f8a0408-e95b-49cc-948c-5fa6d96b1f75
  • 8f8a0408-e95b-49cc-948c-5fa6d96b1f75
  • 8f8a0408-e95b-49cc-948c-5fa6d96b1f75
  • 8f8a0408-e95b-49cc-948c-5fa6d96b1f75
  • 8f8a0408-e95b-49cc-948c-5fa6d96b1f75
  • 8f8a0408-e95b-49cc-948c-5fa6d96b1f75

Hizmetler


ücretsiz hizmet
  • özgür PC
  • Du?akabin
  • mikrodalga
  • Serbest içecekler


konuksever aile ve yak?n arkada?lar? gibi s?cak misafirperverli?i!
Biz ön büro ve mü?teri aras?ndaki engeli kald?r?ld?, bizimle ileti?im kurmaktan çekinmeyin!
Atmosfer personel aile gibi dost oldu?unu söyledi.
Duygular?n De?i?im lüks otellerde bulunamad?!
E?er tekrar kendi evine gelmi? gibi rahat!
sürekli personel ile bu tür "e?lence" hissi sunan tutar otel.