Phương hướng

  • a0f2e3d3-63a1-4826-9143-75923d1be28c

Phương hướng

T? sân bay Haneda
Sân bay Haneda c?ng qu?c n?i ? Airport Express (phút 42) ? ga Asakusa

T? sân bay Narita
Narita ? Skyliner s? 42 (ga Keisei Ueno) (45 phút) ? Ueno ? Tokyo Metro Ginza Line (5 phút) ? Asakusa

ga Asakusa (Ginza Line, Toei Asakusa, Tobu Sky Tree dòng) 7 phút ?i b?

ga Asakusa (Tsukuba Express) h?n 5 phút ?i b?